Sklo

Sklo
Kategória odpadu: 
15 01 07, 20 01 02
Príklad označenia: 

Je odpad, zložený iba zo sklenených častí.

 

 

Patrí sem: 

nápojové obaly zo skla,

nádoby zo skla, sklenené poháre,

sklenené črepy, tabuľové sklo

Nepatrí sem: 

silne znečistené sklo (potravinami, maltou, farbami), keramika, porcelán (taniere, hrnčeky a pod.), zrkadlá, autosklo, drôtené a lepené sklo, sklobetón, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, plexisklo, teplomer, výbojky, TV obrazovky a pod.

čo s ním:

  • žiarovky, žiarivky, výbojky patria do nebezpečného odpadu - odovzdať na zberný dvor

  • ortuťové teplomery odovzdať do lekární

  • ostatný odpad patrí do zmesového komunálneho odpadu.