Zaujímavosti

Množstvo vyprodukovaného odpadu sa z roka na rok zvyšuje a dnes už je potrebné nielen separovať a triediť odpady ale aj snažiť sa zamedziť samotnej produkcii odpadov. Priemerný Slovák ročne vyprodukuje takmer pol tony odpadu, čo je približne o 35 percent viac, ako pred desiatimi rokmi.

Na Slovensku ročne vyprodukujeme viac ako 500-tisíc ton kuchynského odpadu, čo predstavuje približne 100 kilogramov na jedného obyvateľa. Biologický odpad tvorí v súčasnosti najväčšiu časť odpadov, ktoré končia na skládke, podľa viacerých informácií je to až 45 percent. A pritom je pre naše životné prostredie veľkou hrozbou.

Plytvanie potravinami považujeme v dnešnej dobe za celosvetový problém, ktorý negatívne ovplyvňuje naše životné prostredie. Podľa odhadov minimálne tretina jedla na celom svete skončí miesto našich žalúdkov v koši.

Celosvetová ročná produkcia plastov sa zvýšila z 1,5 milióna ton v roku 1950 na 245 miliónov ton v roku 2008 a stále rastie.

Recyklácia je proces opätovného využitia už niekedy použitých materiálov a produktov (napr. recyklácia papiera, farebných a ostatných kovov, skla, plastov...).

Značenie recyklovateľného plastového odpadu.