Zaujímavosti

Celosvetová ročná produkcia plastov sa zvýšila z 1,5 milióna ton v roku 1950 na 245 miliónov ton v roku 2008 a stále rastie.

Recyklácia je proces opätovného využitia už niekedy použitých materiálov a produktov (napr. recyklácia papiera, farebných a ostatných kovov, skla, plastov...).

Značenie recyklovateľného plastového odpadu.