Kovový šrot a hliníkové obaly

Kovový šrot a hliníkové obaly
Kategória odpadu: 
15 01 04, 20 01 40
Príklad označenia: 

Je odpad, ktorého súčasti sú tvorené kovom.

Patrí sem: 

Kovové obaly z potravín – plechovky z nápojov, konzervy, hliníkové fólie (viečka z jogurtov a smotany, hliníkové obaly zo syrov a čokolád), kovové vrchnáky z fliaš, kanistre, sudy, obaly z čajových sviečok, kovový šrot, radiátory, oceľ, farebné kovy a pod.

Nepatrí sem: 

obaly s obsahom nebezpečných látok

čo s nimi:

  • patria do zberného dvora.