Vitajte na Separujte s nami!

Pri separovanom zbere opätovne využívame nepotrebnú vec, ktorú je možné recyklovať, teda znova použiť. Separáciou odpadov šetríme životné zdroje a pomáhame chrániť životné prostredie.

Cieľom projektu „Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš“ je skvalitnenie separovaného zberu v meste Liptovský Mikuláš a v spádových obciach, zníženie množstva ukladaného odpadu...

Obsah titulnej stránky zatiaľ nebol vytvorený.