Plasty

Plasty
Kategória odpadu: 
15 01 02, 20 01 39
Príklad označenia: 

Plasty sú odpady, ktoré sú zložené iba z plastových častí, hlavne z typu PET, HDPE LDPE, PP.

 

Patrí sem: 

plastové fľaše od nápojov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, hračky z plastov, obalové fólie, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky, záhradný nábytok, bandasky, biely polystyrén, obaly na potraviny,atď.

Nepatrí sem: 

znečistené plastové obaly olejom (kuchynským a motorovým), potravinami, farbami, chemikáliami, použité plienky a hygienické potreby, podlahové krytiny, guma, molitan, celofán, hadice z vysávačov, kabelky, obuv, tlakové nádoby (z laku na vlasy, farieb a pod.), káble, vodoinštalačný materiál, pneumatiky, plastové pásky na viazanie, plastové rámy z okien, vonkajšie žalúzie.

 

čo s ním:

  • pneumatiky, odpad znečistený motorovým olejom a tlakové nádoby odovzdať na zberný dvor

  • ostatný odpad patrí do zmesového komunálneho odpadu.