Prečo je dôležité triediť kuchynský odpad?

Na Slovensku ročne vyprodukujeme viac ako 500-tisíc ton kuchynského odpadu, čo predstavuje približne 100 kilogramov na jedného obyvateľa. Biologický odpad tvorí v súčasnosti najväčšiu časť odpadov, ktoré končia na skládke, podľa viacerých informácií je to až 45 percent. A pritom je pre naše životné prostredie veľkou hrozbou.

Hnijúce potraviny okrem produkcie škodlivého skládkového plynu ohrozujú podzemné vody a sú priestorom na šírenie baktérií, čo predstavuje ďalšie zdravotné riziká. V odpadových nádobách najčastejšie končí chlieb a pečivo, ovocie a zelenina, mliečne výrobky, zvyšky uvareného nedojedeného jedla a nerozbalené potraviny.

Aby sme v čo najväčšej miere eliminovali množstvo kuchynského odpadu končiaceho na skládkach, triedime od 1. januára 2021 aj tieto komodity. Zatiaľ síce len na zberných dvoroch na ul. Podtatranského a v Okoličnom a pri separačnej hale na Podbrezinách, kam môžu obyvatelia tento odpad priniesť, avšak od 1. 7. 2021 k súčasným farebným kontajnerom na kontajnerových stojiskách pred bytovými domami pribudne ďalší – hnedý, určený primárne na potravinové zvyšky z kuchyne. Taktiež tento odpad budeme vyvážať priamo spred rodinných domov.

Najväčším prínosom triedeného zberu kuchynského bioodpadu je najmä to, že už sa nebude voziť na skládky. V Liptovskom Mikuláši sa spracuje fermentovaním a kompostovaním. Vytriedený kuchynský bioodpad sa najprv podrví na menšie časti a následne sa zmieša v presnom pomere so zeleným bioodpadom, teda rastlinnými zvyškami zo záhrad, sadov a parkov. Vzniknutá zmes sa v riadenom procese v uzavretom systéme, tzv. fermentore, zahreje na teplotu 70 stupňov, čím sa hygienizuje a spracuje. Materiál následne putuje do kompostárne, kde z neho vzniká kompost použiteľný pri úpravách parkov, verejných zelených plôch a na poľnohospodárske účely.