Dôležité info

Zberné strediská sú určené na ukladanie odpadu pre občanov mesta Liptovský Mikuláš. Zberný dvor (zberné stredisko) na zhromažďovanie komunálneho odpadu sa nachádza v areáli Verejnoprospešných služieb mesta na Podtatranského ulici v Liptovskom Mikuláši a v Okoličnom.

Správny systém separovania komunálneho odpadu.

Zoznam separovane zbieraných zložiek komunálneho odpadu a kam s ním.