Fotogalérie

V rámci projektu sme zakúpili:

  • 100 zberných nádob s objemom 1 100 litrov. Zberné nádoby boli polepené nálepkami, ktoré propagujú kampaň mesta na zvýšenie separovaného zberu pod názvom „ Separujte s nami“.
  • 5 ks veľkoobjemových zberných kontajnerov s objemom 10m3 na separovaný zber odpadu
  • 5 špecializovaných vozidiel vybavených digitalizačným softvérom s príslušenstvom na separovaný zber odpadu


Bola postavená nová klimatizovaná separačná hala s modernou separačnou linkou na zvýšenie kvality a množstva separovaného odpadu.

Realizáciou projektu sa zníži množstvo skládkovaného odpadu a zefektívni proces triedenia vyseparovaného odpadu v meste Liptovský Mikuláš a spádových obciach.