Kontakt

RNDr. Mária Lošonská

Vedúca útvaru životného prostredia
a poľnohospodárstva

Mestský úrad
Liptovský Mikuláš

Tel.: 044/5565 350
e-mail: maria.losonska@mikulas.sk

 

 

Dušan Fabian

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

Družstevná 1
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel: 044 / 547 65 23
Fax: 044 / 552 05 12
e-mail: fabian@vpslm.sk