Kuchynský odpad

Kuchynský odpad
Kategória odpadu: 
20 01 08

Je potravinový odpad rastlinného aj živočíšneho pôvodu, ktorý vzniká v domácnostiach.

Patrí sem: 

zvyšky ovocia a zeleniny, zvyšky vareného jedla, potraviny po záruke, škrupiny z vajec a orechov, kávové a čajové zvyšky, mäsové a mliečne výrobky, pečivo, kosti

Nepatrí sem: 

obalové materiály, zelený odpad zo záhrad, tekuté zložky potravín, živočíšne tuky a oleje, zvieracie exkrementy, uhynuté zvieratá, cigaretové ohorky

 

čo s ním (do 30. 6. 2021):

  • rastlinné zložky možno kompostovať

  • kuchynský odpad odviezť na zberné dvory na Okoličianskej a na Podtratranského ulici alebo do triediacej haly na Podbrezinách

 

čo s ním (od 1. 7. 2021):

  • rastlinné zložky možno kompostovať

  • rodinné domy: v čase zberu vyložiť pred dom v hnedom košíku

  • bytové domy: obsah košíka vysypať do hnedých nádob na kontajnerových stojiskách