Čo je recyklácia?

Recyklácia je proces opätovného využitia už niekedy použitých materiálov a produktov (napr. recyklácia papiera, farebných a ostatných kovov, skla, plastov...). Recyklácia zabraňuje plytvaniu zdrojov, znižuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo spotrebovanej energie pri získavaní surovín na výrobu nových produktov a znižuje množstvo skládkovaného odpadu, čím prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov.

V súčasnosti sa na Slovensku recykluje len asi 1,2 % komunálneho odpadu.

Napríklad:

 

PApier

 • z recyklovaného papiera sa vyrába veľa úžitkových vecí  
 • vyhadzovaním papiera v SR zničíme ročne 3 000 ha lesa

 

Sklo

 • sklenené obaly môžeme opätovne použiť 15 – 75 krát, sú dlhodobo dobre recyklovateľné
 • recykláciou jednej vínovej fľaše sa môže ušetriť až 400 Wh elektrickej energie

 

PLAst

 • rozklad plastov v prírode trvá niekoľko desiatok rokov
 • z celkového množstva 3,6 milióna ton PVC odpadov vznikajúcich v Európe je recyklovaných len 100 000 ton, čo predstavuje 2,7 %
 • 30 vyzbieraných plastových fliaš je potrebných  na výrobu jednej  fleecovej bundy
 • zo 150 vyzbieraných plastových fliaš môže byť  jeden koberec
 • 100 ton vytriedeného papiera = ušetrený 1 ha 100-ročného lesa
 • 1 tona vytriedeného papiera = 17 ušetrených stromov
 • z nápojových kartónov sa stávajú darčekové tašky
 • z nápojových kartónov sa stanú kuchynské papierové utierky
 • rozdrvený a zlisovaný materiál viacvrstvových kombinovaných materiálov (tetrapakov) sa používa v stavebníctve ako izolačný materiál
 • v súčasnosti sa zhodnocuje len cca 1,5 % odpadov z viacvrstvových kombinovaných materiálov

 

Hliník

 • hlinikárne sú tiež veľkými znečisťovateľmi životného prostredia prachom a spotrebiteľmi rudy
 • recykláciou hliníka sa ušetrí až 95 % energie potrebnej na jeho výrobu z hliníkovej rudy – bauxitu
 • z oceľových plechoviek sa stávajú kľúče
 • 670 vyzbieraných a zrecyklovaných hliníkových  plechoviek  je potrebných napr. na výrobu jedného bicykla

 

 

Plastová záplava

Plasty vplývajú na životné prostredie vo všetkých fázach svojho vzniku a života, od ťažby ropy a plynu cez výrobu plastov až po konečné spracovanie odpadu. Európska komisia (EK) zverejnila takzvanú Zelenú knihu, cieľom ktorej je začať diskusie o tom, ako zlepšiť udržateľnosť plastových produktov počas celého ich životného cyklu a ako zmierniť vplyv plastového odpadu na životné prostredie. Správa EK upozorňuje na skutočnosť, že v modernom svete sa plasty stali materiálom, ktorému sa nedá vyhnúť. Majú všestranné využitie a sú odolné, no táto odolnosť komplikuje ich likvidáciu.

12.03.2013   zdroj: Európska komisia

 

Osobitná povaha plastov spôsobuje v oblasti nakladania s odpadom špecifické problémy. Plasty sú relatívne lacné a mnohotvárne s možnosťou všestranného využitia v priemysle, čo v priebehu minulého storočia viedlo k ich prudkému rozvoju; je zrejmé, že tento trend bude pokračovať. Po druhé, plast je veľmi odolný materiál, ktorého trvanlivosť presahuje životnosť výrobkov, ktoré sú z neho vyrobené. V dôsledku toho produkcia plastového odpadu na celom svete stúpa. Trvanlivosť plastov tiež znamená, že ich nekontrolované zneškodňovanie je problematické, pretože môžu v životnom prostredí pretrvávať veľmi dlho. Je potrebné pokračovať v úsilí obmedziť výskyt a vplyv plastov v morskom prostredí, ako sa zvlášť zdôraznilo na samite Rio+20...

stiahnuté zo stránky: http://www.veda-technika.sk/SK/aktuality/2013/problematika_plastoveho_odpadu_v_zivotnom_prostredi.html

Kompletné znenie Zelenej Knihy 2013: http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/green_paper/green_paper_sk.pdf