Separačná hala

Bola postavená nová klimatizovaná separačná hala s modernou separačnou linkou na zvýšenie kvality a množstva separovaného odpadu.

Realizáciou projektu sa zníži množstvo skládkovaného odpadu a zefektívni proces triedenia vyseparovaného odpadu v meste Liptovský Mikuláš a spádových obciach.