Nové kontajnery

Počas projektu bolo zakúpených:

  • 5 ks veľkoobjemových zberných kontajnerov s objemom 10m3 na separovaný zber odpadu.
  • 100 zberných nádob s objemom 1 100 litrov. Zberné nádoby boli polepené nálepkami, ktoré propagujú kampaň mesta na zvýšenie separovaného zberu pod názvom „Separujte s nami“.